امتناع بانک مرکزی از صدور نامه ترخیص کالا های برخی شرکت ها
آرامیس ترخیص
گروه مشاورین آرامیس ترخیص به شماره ثبت 343377