آرامیس ترخیص

خدمات ما


     صادرات ، واردات ، ترانزیت   
    امور نوین گمرکی شامل دور اظهاری ، اظهار حمل  بانکی و غیربانکی ، تعیین تعرفه و ارزش کالا و ...
    ثبت سفارش در حداقل زمان به شیوه های متداول بانکی و بدون انتقال ارز
    اخذ مجوز از سازمانها و مراجع ذیصلاح : وزارت بهداشت ، وزارت بازرگانی ، وزارت ارتباطات و ...
    مشاوره و حضور در کمسیون های حل اختلافات گمرکی
    پیشنهاد وسیله های حمل داخلی و خارجی
    بازرسی کالا در مبدا و مقصد


آرامیس ترخیص